Schaktarbetet vid Dufvegården påbörjat

Schaktarbetet påbörjat vid Dufvegården där vi fått förtroendet att bygga 96 st lägenheter åt KFAB!
Färdigställt 2021

Dufvegården byggprojekt
Dufvegården byggprojekt

Välkommen till Tegelstaden

Tegelstaden Bygg AB är ett familjeägt företag med ca 100 anställda.

Inom företaget finns ett eget fastighetsbestånd med ca 800 lägenheter som vi äger och förvaltar. Ca 200 av dessa lägenheter är nyproducerade av oss själva de senaste åren.

Företaget har en bred kompetensnivå inom trä, betong och mureriarbeten.Vi utför nyproduktion av flerbostadshus, skolor, äldreboenden, industrier, fönster- och stambyten, samt har en stor serviceavdelning. Gör som många av våra kunder, tag in Tegelstaden Bygg AB i ett tidigt skede på ditt projekt så ska vi tryggt guida dig till den produkt som ni efterfrågar i enlighet med tid och ekonomiska möjligheter.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enl. ISO 9001:2008 & ISO 14001: 2004