Skyddsrum

Detta gäller kring skyddsrum

  • På MSB:s webbsida finns en karta där du kan söka på din adress och hitta dina närmaste skyddsrum: msb.se/skyddsrum
  • Du tillhör inget specifikt skyddsrum, utan vid fara eller höjd beredskap ska du själv söka upp ditt närmaste skyddsrum. Det kan antingen finnas i ditt eget hus eller i en fastighet i närheten.
  • Skyddsrum ska vara uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt ”skyddsrum”
  • Även om skyddsrummet ligger i Tegelstaden Byggs hus, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, det vill säga att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.
  • Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer information, se MSB:s webbsida.
  • I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSB:s hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.