Hit vänder du dig

Felanmälan

Du kan göra felanmälan på flera sätt. Det enklaste är att göra din felanmälan direkt här på webbplatsen: Felanmälan online. Du kan också ringa in din felanmälan: 0150-557 50 (kontorstid). Både felanmälan via webben och via telefon är tillgänglig dygnet runt.

Akuta fel när kontoret är öppet

Ibland inträffar saker som kräver omedelbara åtgärder. Det kan handla om översvämning, elavbrott, en värmeanläggning som slutat fungera eller risk för fara på person eller egendom inom fastigheten.

Om du behöver akut hjälp i fastigheten/lägenheten ska du kontakta jouren via vår felanmälan 010-5858010. Notera att detta endast gäller ärenden som översvämning, elavbrott, risk för fara eller liknande som kräver akuta åtgärder. Hyresgäst som kallar på jourtjänst för något som inte kräver omedelbar åtgärd riskerar att själv få stå för utryckningskostnaden.

Problem med hissen?

Olika fastigheters hissar skiljer sig från varandra och vi använder oss därför av några olika företag för service och reparation av våra hissar. I varje fastighet finns information om vart du ska vända dig om hissen i din fastighet skulle gå sönder. Telefonnummer till aktuell hissreparatör finns anslaget i både hiss och trapphus.

Vid akuta problem med risk för fara ringer du direkt till SOS alarm, telefon 112.

Lås-jour

Om du förlorar dina nycklar eller låser dig ute vid kontorstid kan du vända dig till kontoret växeln 0150-557 50. Övriga tider ringer du Jouren 010-58 58 010 – och du kan blir debiterad en utryckningskostnad på 1500 kronor.

Trygghets-jour

För att du som hyresgäst ska få en så trygg och säker boendemiljö som möjligt, har Tegelstaden Bygg AB anslutit sig till Securitas Trygghetsjour. Från och med 2019-07-01 kan du ringa 010-470 57 00 vid eventuella störningar efter kontorstid.

Mellan kl. 22.00 och kl. 06.00 bör vi hålla ljudnivån nere i våra lägenheter för att visa hänsyn till våra grannar. När vi anordnar fest bör vi meddela grannarna detta.

En god idé är att ringa eller knacka på hos grannen som stör innan man ringer Securitas. Det kan ju vara så enkelt att någon somnat i soffan med stereo eller TV påslagen med för hög volym.

För varje utryckning av bevakningsföretaget debiteras Tegelstaden Bygg som hyresvärd en kostnad av bevakningsföretaget. Om störningen varit befogad, kommer vi att debitera störande hyresgäst denna kostnad. För att undvika att denna tjänst missbrukas måste du som ringer Trygghetsjouren alltid uppge sitt namn, adress och telefonnummer samt från vilken lägenhet störningen kommer ifrån. Den som anmäler störningen kan inte vara anonym mot hyresvärd eller bevakningsföretaget. Däremot har ingen annan rätt att veta vem som rapporterat händelsen. Varje utryckning följs upp.

Kostnaden för varje utryckning står den störande för.
Tänk på att Du som anmäler måste säkerställa från vilken lägenhet störningen kommer. Detta för att inte bli debiterad för tjänsten.

Bredband/TV

De flesta av våra fastigheter har bredband och TV via Telenor (tidigare Bredbandsbolaget). Telefonnummer till Telenor 020 – 222 222.

Hyresavi

Saknar du en hyresavi eller att den är felaktig, kan du alltid kontakta Fastighetsägarna 016-172267

Borttappade parkeringstillstånd

Om du har tappat bort ditt parkeringstillstånd kan du beställa en ny genom att kontakta oss

0150-557 50. Tänk på att det fysiska parkeringstillståndet kommer med en kostnad på 200 kr.