Hit vänder du dig

Felanmälan

Du kan göra felanmälan på flera sätt. Det enklaste är att göra din felanmälan direkt här på webbplatsen: Felanmälan online. Du kan också ringa in din felanmälan: 0150-557 50 (kontorstid). Både felanmälan via webben och via telefon är tillgänglig dygnet runt.

Akuta fel när kontoret är öppet

Ibland inträffar saker som kräver omedelbara åtgärder. Det kan handla om översvämning, elavbrott, en värmeanläggning som slutat fungera eller risk för fara på person eller egendom inom fastigheten.

Om du behöver akut hjälp i fastigheten/lägenheten ska du kontakta jouren via vår felanmälan 010-5858010. Notera att detta endast gäller ärenden som översvämning, elavbrott, risk för fara eller liknande som kräver akuta åtgärder. Hyresgäst som kallar på jourtjänst för något som inte kräver omedelbar åtgärd riskerar att själv få stå för utryckningskostnaden.

Problem med hissen?

Olika fastigheters hissar skiljer sig från varandra och vi använder oss därför av några olika företag för service och reparation av våra hissar. I varje fastighet finns information om vart du ska vända dig om hissen i din fastighet skulle gå sönder. Telefonnummer till aktuell hissreparatör finns anslaget i både hiss och trapphus.

Vid akuta problem med risk för fara ringer du direkt till SOS alarm, telefon 112.

Lås-jour

Om du förlorar dina nycklar eller låser dig ute vid kontorstid kan du vända dig till kontoret växeln 0150-557 50. Övriga tider ringer du Jouren 010-58 58 010 – och du kan blir debiterad en utryckningskostnad på 1500 kronor.

Bredband/TV

De flesta av våra fastigheter har bredband och TV via Telenor (tidigare Bredbandsbolaget). Telefonnummer till Telenor 020 – 222 222.

Hyresavi

Saknar du en hyresavi eller att den är felaktig, kan du alltid kontakta Fastighetsägarna 016-172258