Vanliga frågor

Våra hyresgäster hör då och då av sig till oss med olika frågor – det kan till exempel handla om hyresfrågor, uppsägningstider eller vad man får göra i sin bostad. En del frågor återkommer oftare än andra och därför har vi valt att samla några av de vanligaste frågorna och svaren här.

Ja, du får hyra ut din lägenhet om du ha vårt skriftliga godkännande. För att få tillstånd att hyra ut din lägenhet måste du lämna in en ansökan och ha godtagbara skäl. Exempel på godtagbara skäl kan vara att du ska studera/arbeta på annan ort under en begränsad tid eller att du vill pröva att vara sambo.

Om du fått tillstånd måste du upprätta ett särskilt kontrakt mellan dig och den du hyr ut till. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad och får aldrig vara förenad med besittningsrätt.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan att ha vårt tillstånd riskerar du uppsägning av ditt kontrakt och att förlora din hyresrätt. Det gäller även om du väljer att låna ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra.

För dig som hyr ut din lägenhet i andra hand är det viktigt att vara medveten om är att det alltid är du själv som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran blir betald i tid och att din hyresgäst sköter sig. Om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna kan du själv riskera att bli uppsagd.

Om vi gett avslag på din ansökan om andrahandsuthyrning men du ändå upplever att du har godtagbara skäl, då kan du som hyresgäst gå vidare till hyresnämnden för att söka tillstånd.

Ja, du får tapetsera om lägenhet om du har vårt skriftliga godkännande om arbetet utförs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.

Du ska  välja de utvalda standard tapeter vi har tagit fram. Som hyresvärd har vi rätt att kräva att du återställer lägenheten om du skulle flytta, alternativt kan vi fakturera dig för kostnaden att återställa lägenheten.

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader och räknas per månadsskifte från uppsägningen. Uppsägning ska ske skriftligt.

Om du säger upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för intressenter.

Nej, det ingår inte. Hushållsel måste varje hyresgäst själv teckna eget abonnemang för.

Många av våra hyresgäster efterfrågar även en plats att ställa bilen på. Ta kontakt med hyresvärden och lämna dit intresseanmälan.

Om du förlorar dina nycklar eller låser dig ute vid kontorstid kan du vända dig till växeln 0150-557 50. Övriga tider ringer du Jouren 010-58 58 010 – och du kan blir debiterad en utryckningskostnad på 1500 kronor.

Om du har frågor om hyresavier ska du i första hand kontakta Fastighetsägarna 016-172267.

Våra TV-leverantörer erbjuder idag ett stort utbud av TV-kanaler, så om det inte är absolut nödvändigt ser vi helst att hyresgäster avstår från parabol. Om du ändå vill ha parabol måste du ha vårt skriftliga godkännande innan och monteras på insidan av balkongen, så att den inte utgör fara för andra. Du får aldrig montera den på utsidan av balkongen. När du installerar parabolen får du inte heller fästa den i eller göra åverkan på vare sig fasad, balkong, fönster eller övriga snickerier, har vi som hyresvärd rätt att kräva att du återställer som det var innan om du skulle flytta, alternativt kan vi fakturera dig för kostnaden att återställningen.

Detta gäller även blomlådor på balkongen, som måste placeras på balkongräckets insida.

En hyresvärd har enligt lag ingen skyldighet att skicka ut hyresavier, utan det är något vi (och de flesta andra hyresvärdar) gör som en extra tjänst. Hyran måste du ändå alltid betala, oavsett om du fått eller inte fått någon hyresavi.

Du kan välja att betala din hyra på olika sätt. Om du väljer att fysiskt gå till post eller bank för att betala, glöm inte att skriva ditt namn och objektnummer på avin. Om du betalar digitalt, se till att fylla i rätt OCR-nummer. Du kan också välja att låta hyran dras automatiskt från ditt bankkonto med så kallat autogiro.

För övriga frågor kring hyresavi kan du kontakta Fastighetsägarna 016-172267

Hyran ska betalas i förskott, dvs sista dagen i månaden före den månaden hyran gäller. Exempelvis så är 31 januari den sista dagen att betala hyran för februari.

Om du inte betalar din hyra i tid så skickar vi ut en påminnelse plus avgift. Är det upprepade förseningar och påminnelser skickas ärendet vidare till inkasso och du riskerar även uppsägning av ditt kontrakt och att förlora din hyresrätt.

Det finns två sorters lägenhetsnummer, nationella lägenhetsnummer och Tegelstadens objektnummer.

2006 infördes en lag om att det ska finnas ett nationellt lägenhetsregister. Lantmäteriet ansvarar för registret, där bland annat folkbokföringen ingår, och föreskrifterna säger att om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett eget lägenhetsnummer. Varje lägenhetsnummer i det nationella registret är fyrsiffrigt och bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Utöver numren i det nationella lägenhetsregistret har vi (liksom andra fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar) sedan länge egna objektnummer för att hitta rätt i våra fastigheter och fastighetssystem.

Det finns alltså två parallella beteckningssystem. Som fastighetsägare ligger det på vårt ansvar att sätta upp lägenhetsnumren väl synligt i varje fastighet. Du hittar Tegelstadens egna objektnummer högst upp i ena hörnet på din lägenhetsdörr. Båda numren finns också på dina hyresavier.

Behöver du veta vilket lägenhetsnummer eller objektnummer du har, men inte hittar det i porten eller på utsidan av din lägenhetsdörr? Då är du naturligtvis välkommen att ringa till oss på telefonnummer 0150-557 50, så hjälper vi dig.

Du kan göra felanmälan på flera sätt. Det enklaste är att göra din felanmälan via ett formulär här på vår webbplats. Det går också bra att ringa in din felanmälan, telefonnummer 0150-557 50 (kontorstid) och övriga tider 010-5858010. Både telefonen för felanmälan och felanmälan via webben är tillgänglig dygnet runt

Ibland inträffar dock saker som kräver omedelbara åtgärder. Det kan handla om översvämning, elavbrott, en värmeanläggning som slutat fungera eller risk för fara för person eller egendom inom fastigheten. Det här gäller om du måste göra en akut felanmälan på andra tider än när felanmälan är bemannad:

Akuta fel

Om du behöver akut hjälp i fastigheten/lägenheten ringer du felanmälans nummer 0150-557 50 (kontorstid) och övriga tider 010-5858010 vilket är tillgängligt dygnet runt. Jour utanför kontorstid skickas endast när det gäller ärenden som översvämning, elavbrott, risk för fara eller liknande som kräver akuta åtgärder. Hyresgäst som kallar på jourtjänst för något som inte kräver omedelbar åtgärd riskerar att själv få stå för utryckningskostnaden.

Problem med hissen?

Olika fastigheters hissar skiljer sig från varandra och vi använder oss därför av några olika företag för service och reparation av våra hissar. I varje fastighet finns information om vart du ska vända dig om hissen i din fastighet skulle gå sönder. Telefonnummer till aktuell hissreparatör finns anslaget i både hiss och trapphus. Vid akuta problem med risk för fara ringer du direkt till SOS alarm, telefon 112.

Lås-jour

Om du förlorar dina nycklar eller låser dig ute vid kontorstid kan du vända dig till kontoret växeln 0150-557 50. Övriga tider ringer du Jouren 010-58 58 010 – och du kan blir debiterad en utryckningskostnad på 1500 kronor.

Anticimex

Om du skulle upptäcka skadedjur är det viktigt att åtgärda problemet så snart som möjligt, så att det inte sprider sig. Vid eventuellt problem med skadedjur, kontakta först Tegelstadens felanmälan och sedan kontakta Anticimex 011-36 74 00

Luft- och golvtemperatur får lägst vara 18° C i en bostad enligt socialstyrelsens norm. Tegelstadens fastigheter strävar efter att hålla 20° C dagtid, räknat en meter från väggen och en meter upp från golvet.

Kontakta felanmälan om temperaturen i din lägenhet stadigvarande understiger 20° C. När du mäter är det viktigt att vredet på elementet står på max.

Även om elementen skulle vara kalla, så behöver det inte vara något fel. Värmen på elementen styrs av en utomhusgivare, som ser till att hålla rätt temperatur i förhållande till den aktuella temperaturen utomhus. Vid väderomslag, som övergångar mellan höst/vinter och vinter/vår, händer det dock att systemen kan ha lite svårt att hänga med i svängarna. Vid temperaturer kring 0° C händer det att elementen känns kalla och luften upplevs som rå och kall, även om temperaturen i lägenheten är 20° C.

Se till att hålla tilluftsventilerna som finns ovan eller under fönstren öppna, annars kommer luften att ta andra vägar in i lägenheten vilket kan leda både till sämre luftcirkulation och att du upplever drag.

Under höst och vinterperioden är det extra viktigt att hålla entrédörrar, fönster och vädringsbalkonger stängda så att fastigheten inte kyls ned. När det är mycket kallt ute kan även elementen i entrén frysa sönder om porten står öppen.

Att du måste placera blomlådorna på insidan av balkongräcket beror på att de annars riskerar att utgöra fara för andra. Du får därför aldrig montera dina blomlådor på utsidan av balkongen. Det är också bra att tänka på att vattna blommor i balkonglådor försiktigt, så att det inte rinner ner blomvatten på balkongen under.

Följ anvisningar enligt checklista.

Företaget som sköter alla våra p-platser från och med den 1 april heter Parkeringsservice. Klicka på knappen Ladda ner för att läsa mer.

Load More