Var anmäler jag fel i lägenheten som jag vill ha hjälp med?

Du kan göra felanmälan på flera sätt. Det enklaste är att göra din felanmälan via ett formulär här på vår webbplats. Det går också bra att ringa in din felanmälan, telefonnummer 0150-557 50 (kontorstid) och övriga tider 010-5858010. Både telefonen för felanmälan och felanmälan via webben är tillgänglig dygnet runt

Ibland inträffar dock saker som kräver omedelbara åtgärder. Det kan handla om översvämning, elavbrott, en värmeanläggning som slutat fungera eller risk för fara för person eller egendom inom fastigheten. Det här gäller om du måste göra en akut felanmälan på andra tider än när felanmälan är bemannad:

Akuta fel

Om du behöver akut hjälp i fastigheten/lägenheten ringer du felanmälans nummer 0150-557 50 (kontorstid) och övriga tider 010-5858010 vilket är tillgängligt dygnet runt. Jour utanför kontorstid skickas endast när det gäller ärenden som översvämning, elavbrott, risk för fara eller liknande som kräver akuta åtgärder. Hyresgäst som kallar på jourtjänst för något som inte kräver omedelbar åtgärd riskerar att själv få stå för utryckningskostnaden.

Problem med hissen?

Olika fastigheters hissar skiljer sig från varandra och vi använder oss därför av några olika företag för service och reparation av våra hissar. I varje fastighet finns information om vart du ska vända dig om hissen i din fastighet skulle gå sönder. Telefonnummer till aktuell hissreparatör finns anslaget i både hiss och trapphus. Vid akuta problem med risk för fara ringer du direkt till SOS alarm, telefon 112.

Lås-jour

Om du förlorar dina nycklar eller låser dig ute vid kontorstid kan du vända dig till kontoret växeln 0150-557 50. Övriga tider ringer du Jouren 010-58 58 010 – och du kan blir debiterad en utryckningskostnad på 1500 kronor.

Anticimex

Om du skulle upptäcka skadedjur är det viktigt att åtgärda problemet så snart som möjligt, så att det inte sprider sig. Vid eventuellt problem med skadedjur, kontakta först Tegelstadens felanmälan och sedan kontakta Anticimex 011-36 74 00

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *