Sveavägen 21

Källarlokal på 120 km och är ledig omgående. Fiber finns indraget och p-plats att hyra intill lokalen.

Intresseanmälan